fbpx

Privacy & Cookies

1: TURNFORSERVICE neemt privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een zorgvuldige manier. Dit overzicht geeft u een inkijk van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en waarom wij deze verzamelen.

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is TURNFORSERVICE in deze een zogeheten verantwoordelijke.

2: EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Van u als websitebezoeker

Naam , e-mail , telefoon, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, en internetbrowser.

3: VERWIJDEREN BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN.

Neem contact op via info@turnforservice.nl bij het vermoeden van een fout of simpelweg als u niet wilt dat wij uw (nodige gegevens) verwerken. Ook als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over u, zullen wij op uw verzoek deze informatie verwijderen.

4: WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN.

TURNFORSERVICE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

U een offerte toe te sturen wanneer u deze heeft aangevraagd;

U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier;

Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw (toekomstige) voorkeuren.

Bewaartermijnen

TURNFORSERVICE zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@turnforservice.nl

5: VERWERKINGEN DOOR DERDEN.

Afgezien van de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze cookieverklaring, worden de gegevens die wij op deze website van u verwerken niet door derden verwerkt.

6: UW WEBSITEBEZOEK

TURNFORSERVICE maakt gebruik van cookies.

Er bestaan verschillende soorten: Functionele cookies, dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.

Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies worden geplaatst wanneer er gebruik wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.

Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

Wat als u niet van cookies houdt. Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door uzelf ingesteld. Niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

7: GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Uw rechten:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen, een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken, verwijdering van uw gegevens aan te vragen, uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders, een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van TURNFORSERVICE hebben, stuur dan een verzoek naar info@turnforservice.nl TURNFORSERVICE zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8: KLACHTENRECHT

Interne behandeling:

Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt TURNFORSERVICE u graag om deze in onderling overleg op te lossen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@turnforservice.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens:

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens

9: BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL – ENCRYPTIE.

Om u als websitebezoeker te beschermen gebruikt TURNFORSERVICE veilige coderingstechnologieën. Met SSL worden uw persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn. Hoe herkent u de beveiliging? Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

10: BEVEILIGING.

TURNFORSERVICE neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@turnforservice.nl

Contactpersoon;

TURNFORSERVICE heeft Metamigo aangesteld als eindverantwoordelijke op het gebied van de AVG. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heeft u algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u uiteraard contact opnemen via info@turnforservice.nl